ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PALJASTAA SUDENKUOPAT

Crafthouse Oy:ssä tehtiin loppusyksystä 2011 asiakastyytyväisyyskysely kassa.fi -järjestelmää käyttäville asiakkaillemme ja saimmekin kahden päivän aikana yli 100 vastausta. Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä seuraavista asioista: Kassa.fi -järjestelmän käytettävyys, Crafthouse yrityksenä, laitteistojen toimivuus, asiakaspalvelun toimivuus sekä ohjelmiston toimivuus ja käytettävyys.

 

Osa kysymyksistä oli ns. pariväittämiä ja osaan kysymyksistä pyysimme arviota kouluarvosanoilla 4-10.

Kassa.fi -järjestelmän käytettävyyden osalta yli 80% vastaajista oli sitä mieltä, että järjestelmä on helppokäyttöinen ja että se tukee päivittäistä liiketoimintaa. Lisäksi yli 70% vastaajista arvioi, että järjestelmä on selkeä ja ominaisuuksiltaan riittävän monipuolinen. Toisaalta, vaikka Kassa.fi -järjestelmää on kehitetty ja siihen on toteutettu runsaasti uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia jo lähes 10 vuoden ajan, niin peräti 82% vastaajista oli sitä mieltä, että järjestelmä vaatii edelleenkin jatkokehittämistä.

Yli 90% vastaajista oli sitä mieltä, että Crafthousen henkilöstö on yhteistyökykyistä, palveluhenkistä ja rentoa. Asiakkaidemme mukaan puhumme samaa kieltä heidän kanssaan. Noin kolmasosa vastaajista koki Crafthousen tarjoaman palvelun hitaaksi (2/3 vastaajista koki kuitenkin saavansa palvelua ajallaan).

Suurin osa vastaajista (42%) oli varsin tyytyväisiä laitteistojen toimivuuteen, antaen kouluarvosanan 8 tai 9. Tyydyttävän kouluarvosanan (6-7) antoi 45% vastaajista.

Asiakaspalvelu on yleensä IT-palvelutalojen kompastuskivi, kun mietitään asiakkaan ensivaikutelmaa hänen saamastaan palvelusta. Tässä osa-alueessa onnistuimme erittäin hyvin, sillä yli 60% vastaajista antoi asiakaspalvelumme kouluarvosanaksi hyvän (8 tai 9). Myös kassa.fi -ohjelmisto sai varsin hyvän palautteen, sillä 41% vastaajista antoi siitä kouluarvosanan 8 tai 9.

Lisäksi pyysimme vastaajilta vapaamuotoisia palautteita ja alla muutamia poimintoja:

– Ei ole teidän vika että teiltä ei ole ostettu palvelua esim. äitienpäivänä, milloin meillä on puutarhat auki.

– En tarvitse yhteydenottoa. Asiat toimii kaikin puolin hyvin.

– Ohjelma sinällään on mielestäni monipuolinen, informatiivinen ja työtä tukeva. Ongelmat liittyvät melkein kaikenkattavaan hitauteen, alkaen saldojen tarkastamisesta ja perustuotekortin avauksesta. Pientä hienosäätöä vaatii, muuten hyvä :D

– Kassajärjestelmä on hyvin monipuolinen, mutta kehittämisen varaa on. Jotkut asiat ovat monimutkaisia ja toiset taas todella yksinkertaisia. Mutta olen ollut tyytyväinen. Kiitoksia.

– Kassajärjestelmä on looginen, selkeä ja toimiva. Voin palvella asiakkaita nopeasti ja luotettavasti. En ole käyttänyt kassa.fi:n asiakaspalvelua. Henkilö, joka perehdytti ja koulutti meidät, oli ammattitaitoinen, mukava ja osaava henkilö. Valitettavasti en muista hänen nimeään.